Header Ads

Pemilik MotosikaI Boleh Dipenjara Sampai 6 Bulan Jika Bunyi Ekz0s Bislng

 Pengarah Jabatan Si4satan dan Pengvatkuasaan Traflk (JSPT) Bukit Aman, Datuk Azisman Alias berkata sesiapa yang ubah suai kenderaan buat ekz0s bislng boleh diken4kan d3nda tidak melebihi RM2,000 atau pnj4ra tidak melebihi 6 bulan.

 

Katanya, di bawah Kaedah 103 Kaedah-Kaedah Kenderaan Bermotor (Pembinaan dan Penggunaan) 1959 (LN 170/1959) setiap ekz0s (penyenyap) yang dipasang pada kenderaan bermotor hendaklah pada setiap masa diselengg4rakan supaya berada dalam keadaan baik.


“Mana-mana orang yang membuat pengubahsuaian sedemikian adalah melakukan satu kesal4han dan jika disablt kesal4han boleh dihvkum dengan d3nda tidak melebihi RM2,000 atau pnj4ra selama tempoh tidak lebih enam bulan pnj4ra.Tambahnya lagi, di bawah peruntukan Sksyn 64 Akt4 Pengngkutan Jalan 1987, p0lis juga ada   kuasa untuk menylta mot0sikal tersebut, lap0r Sinar Harian.


Jelasnya, pihak p0lis boleh men4han motosikal tersebut sehingga pemilik motosikal mengambil langkah-langkah bagi menjamin kesal4han tersebut tidak berulang lagi.


“Pihak JSPT sentiasa mengadakan Oper4si Bersepadu dengan jabatan dan ag3nsi yang lain termasuk Jabatan Alam Sekitar (JAS).”

 


Menerut beliau lagi, bnyi ekz0s akan diukur mengikut kadar yang dibenarkan. Sekiranya melebihi sepertimana yang ditetapan, JAS akan mengeluarkan k0mpaun s4man ke atas pemilik motosikal.

 

Pesannya lagi apa-apa pengubahsuaian yang ingin dilakukan hendaklah mendapatkan kelulusan daripada pihak Jabatan Pengngkutan Jalan (JPJ).

 


Sumber:LM

No comments:

Powered by Blogger.